Archive for the KESENIAN Category

Visit Indonesia “Unique Toraja”

Posted in KESENIAN on April 2, 2009 by rudyrapangrembon

183bvrbol03

Iklan

AKSARA-UKIRAN : “PASSURAK” TORAYA

Posted in KESENIAN on Desember 11, 2008 by rudyrapangrembon

UKIRAN-UKIRAN TORAJADesign: Baka

AKSARA-UKIRAN : “PASSURAK” TORAYA

Basa Toraya :

Passurak Toraya … siumpuk sola tananan, katoan lan lino susinna kasisolan, kasiuluran, passianan, kasugiran, kapuangan, mintukna to dennasang battuannanna lako katuan Toraya. Dadi taek na sembarang disurak tu mau banua ke taek battuanna, nakaua nenekta to pissak. Tapi ya keditiro meloi tu passurak Toraya, budaliu tu battuan bisa na panggadaran lako kita sola nasang.

Bahasa Indonesia :

Ukiran atau Aksara Toraja . . .berhubungan dengan tumbuhan atau mahluk hidup didunia seperti makna kebersamaan, persaudaraan, kekayaan, kedudukan dll. semua ukiran mempunyai makna masing-masing. Jadi ukiran dulu tidak pernah di pergunakan sembarang khususnya untuk pemakaian pada rumah “Tongkonan” Toraja. Banyak makna dan pengajaran yang disampaikan dalam ukiran-ukiran Toraja tersebut.

TARIAN KEDUKAAN “MA’KATIA”

Posted in KESENIAN on Desember 11, 2008 by rudyrapangrembon

TARIAN KEDUKAAN "MA'KATIA"

Foto : Tawakkal Basri (Gea)