Arsip untuk Desember, 2008

AKSARA-UKIRAN : “PASSURAK” TORAYA

Posted in KESENIAN on Desember 11, 2008 by rudyrapangrembon

UKIRAN-UKIRAN TORAJADesign: Baka

AKSARA-UKIRAN : “PASSURAK” TORAYA

Basa Toraya :

Passurak Toraya … siumpuk sola tananan, katoan lan lino susinna kasisolan, kasiuluran, passianan, kasugiran, kapuangan, mintukna to dennasang battuannanna lako katuan Toraya. Dadi taek na sembarang disurak tu mau banua ke taek battuanna, nakaua nenekta to pissak. Tapi ya keditiro meloi tu passurak Toraya, budaliu tu battuan bisa na panggadaran lako kita sola nasang.

Bahasa Indonesia :

Ukiran atau Aksara Toraja . . .berhubungan dengan tumbuhan atau mahluk hidup didunia seperti makna kebersamaan, persaudaraan, kekayaan, kedudukan dll. semua ukiran mempunyai makna masing-masing. Jadi ukiran dulu tidak pernah di pergunakan sembarang khususnya untuk pemakaian pada rumah “Tongkonan” Toraja. Banyak makna dan pengajaran yang disampaikan dalam ukiran-ukiran Toraja tersebut.

Iklan

TARIAN KEDUKAAN “MA’KATIA”

Posted in KESENIAN on Desember 11, 2008 by rudyrapangrembon

TARIAN KEDUKAAN "MA'KATIA"

Foto : Tawakkal Basri (Gea)

LANGKAH TERAKHIR : “LIANG BATU”

Posted in SOSIAL DAN BUDAYA on Desember 11, 2008 by rudyrapangrembon

KUBURAN BATU LEMO

Foto : N/N

KUBURAN “BAYI”

Posted in SOSIAL DAN BUDAYA, Uncategorized on Desember 11, 2008 by rudyrapangrembon

KUBURAN BAYI DI BATANG KAYU

Foto : N/N

PERJALANAN TERAKHIR : ” RAMBU SOLO’ “

Posted in SOSIAL DAN BUDAYA on Desember 11, 2008 by rudyrapangrembon

SULE LANGGAN PUYA

Foto : Tawakkal Basri (Gea)

GEMBALA “TEDONG” YANG BAIK

Posted in SOSIAL DAN BUDAYA, Uncategorized on Desember 11, 2008 by rudyrapangrembon

GEMBALA YANG BAIK

Foto : Tawakkal Basri (Gea)

KEHIDUPAN “TO BARANI”

Posted in SOSIAL DAN BUDAYA on Desember 11, 2008 by rudyrapangrembon

TO BARANI

Foto : N/A